Müdürlüklerimiz
       

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
       

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü
       
  Hukuk İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
       
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
       
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
       

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
       
Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
       
Sağlık İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
       
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
       
Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
       
Veteriner İşleri Müdürlüğü   Zabıta Müdürlüğü
       
Kentsel Tasarım Müdürlüğü   Plan ve Proje Müdürlüğü