KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMIKadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen kadın sağlığı eğitim programı; 13 haftalık kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller ve görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır. Eğitim materyalleri, eğitim aktivitelerini desteklemek, kadınların eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla hedef grubun özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Hedefler;

· Kadınların bedenlerini tanımasını sağlamak,

· Kadınları temizlik konusunda bilinçlendirerek yaşam ortamlarının geliştirilmesini sağlamak,

· Kadınları beslenme konusunda bilinçlendirerek yeterli, dengeli ve ekonomik beslenmeyi desteklemek,

· Kadınların doğurganlık sürecini yönetmesini sağlamak,

· Kadınların gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmek,

· Kadınlara üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırmak,

· Kadınları kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemek,

· Kadınlara cinsellik ile ilgili temel bilgileri vererek aile bireyleri arası paylaşım ve iletişimi geliştirmek,

· Kadınları haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemek

 · Kadınları çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmek,

 · Kadınların kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranış kazandırmaktır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı