Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mah. 1/5000 Ölçekli İBB İmar Planı Kararı


 

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mahalleleri’nin tamamı ve Rasimpaşa Mahallesi’nin çok küçük bir kısmını kapsayan alana ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.11.2022 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 03.03.2023 – 03.04.2023 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca askıya çıkarılmış olup askı süresinde İBB’ye çok sayıda itiraz iletilmiştir.

 

 

1/1000 ölçekli planların hazırlanmasına temel olan 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların değerlendirme süreci devam ederken 30.11.2022 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Kadıköy Belediye Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

 

İBB, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından İBB Meclis’ine iletilen 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların, 11.01.2024 tarihli İmar Komisyon Raporu ile karara bağlandığı görülmüştür. 

 

Şimdi sıra bizde; Bölgeye ilişkin ana kararları içeren 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanan ve uygulamaya ait hükümlerin yer aldığı 1/1000 ölçekli imar planı teklifi, Kadıköy Belediyemizin Şubat 2024 Meclisinde görüşülerek, karar alındıktan sonra onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilecektir.

 

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi; İlçe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerince aynen ya da tadilen kabul edilerek, onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı